散哭恵諒鴻叫吩繁舵弗並暦侭書爺頁: 2013.05.28. 佛豚眉
Về ch┣ng tôi 遍匈 > About us > Về ch┣ng tôi
 
· Công ty Luật Yiren là một trong những công ty luật dựa trên quan hệ đối tác lâu đời nhất ở Trung Quốc (từ năm 1993).

· Có trụ sở tại Thâm Quyến, thành phố lân cận của Hồng Kông và là trung tâm kinh tế của miền Nam Trung Quốc, công ty chúng tôi có một lịch sử vẻ vang và tầm nhìn toàn cầu.

· Chúng tôi cung cấp chuyên gia, tư vấn pháp lý cho khách hàng trên toàn thế giới, đặc biệt là các nhà đầu tư đang quan tâm đến việc gia nhập thị trường Trung Quốc.
 
· Công ty chúng tôi cũng đã xây dựng tốt quan hệ đối tác với các công ty luật và các tổ chức khác trên toàn thế giới.
 
 
Tel:+8675522214809
Email:yirensuo@163.com
 

 

鴻叫吩繁舵弗並暦侭 窮三0755-22214809 仇峽塞釖敲佗酊篭揃2001催肴拐鴻魁911-912片  

堊巷利芦姥 44030302000368催